Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο, ως μία μικρή κοινωνία, οφείλει να συμμορφώνεται σε ορισμένους κανόνες, οι οποίοι απορρέουν από τη νομοθεσία, τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του σχολείου και διέπουν τη σχολική ζωή.

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών -τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν -στην πρωινή συγκέντρωση είναι σημαντική. Μαθητής που καθυστερεί δεν μπαίνει στην αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς γραπτή άδεια της Διευθύντριας.

Κατά την πρωινή προσέλευσή τους, οι μαθητές δεν μπαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά παραμένουν στην αυλή του σχολείου. Εισέρχονται στις αίθουσες μετά την προσευχή. Στα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες και παραμένουν στην αυλή. Οι επιμελητές ανοίγουν τα παράθυρα για να ανανεωθεί ο αέρας στην αίθουσα και οι αίθουσες κλειδώνονται. Το διάλειμμα είναι χρόνος μικρής ξεκούρασης και όχι παιχνιδιού. Παιχνίδια με μπάλες εγκυμονούν κινδύνους και γίνονται μόνο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με επίβλεψη και ευθύνη εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων. Χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα, σέβονται τους συμμαθητές τους, τα προσωπικά αντικείμενα των άλλων, την περιουσία του σχολείου και επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά με συνεννόηση και διάλογο. Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση ψυχολογικής βίας είναι δείγμα χαμηλού πολιτισμού και δε βοηθά την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η διαφύλαξη της καθαριότητας στους χώρους του σχολείου και η αισθητική τους αναβάθμιση δημιουργεί ευχάριστο κλίμα, υψηλό επίπεδο πολιτισμού και συνθήκες μεγιστοποίησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας είναι σημαντικός για την αποφυγή συγκρούσεων και αρνητικού κλίματος.

Η ενδυμασία και γενικώς η εμφάνιση των παιδιών καλό είναι να χαρακτηρίζεται από καθαριότητα, απλότητα, ευπρέπεια και αποφυγή επιτήδευσης.

Χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου. Οποιαδήποτε ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία καλύπτεται από το σχολείο. Επιπλέον, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού συσκευών δημιουργεί συνθήκες μεγάλης ηλεκτρονικής ρύπανσης, γεγονός που επιβαρύνει την υγεία των παιδιών. Επιπροσθέτως, όλοι γνωρίζουν ότι το κάπνισμα είναι μια επιβλαβής συνήθεια. Και αυτό αποτελεί το σημαντικότερο λόγο της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στο χώρο του σχολείου.

Το σχολείο έχει την απόλυτη ευθύνη της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Επομένως, έξοδος από το σχολείο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία εκπαιδευτικού. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται γραπτή άδεια της Διεύθυνσης και παρουσία κηδεμόνα . Παράλληλα, οι μαθητές παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εφημερεύοντες καθηγητές ή τη Διεύθυνση, όταν διαπιστώνουν την παρουσία στο χώρο του σχολείου ατόμων ξένων προς τη σχολική κοινότητα.

Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθημα και στην επιθυμία των εκπαιδευτικών να διδάξουν.

Στις εκπαιδευτικές εξόδους από το σχολείο και στις εκδρομές, οι μαθητές οφείλουν με τη συμπεριφορά τους να τιμούν το σχολείο και τις οικογένειές τους. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου και τον οφειλόμενο σεβασμό στους συμμαθητές και καθηγητές τους θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την παιδαγωγική αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Αξίζει να τονιστεί ότι το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην αίσθηση ευθύνης των μαθητών, αλλά και στην εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς .

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ