Καθηγητές υπεύθυνοι τμημάτων

Σχολικό έτος 2021 - 2022

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΑΞΗ Α΄ 

Α1: Καφόρου Γεωργία

Α2:   Κυρλή Βαρβάρα

Α3: Σεραφοπούλου Κωνσταντίνα

 

 

 ΤΑΞΗ Β΄

Β1: Αγγέλου Αικατερίνη

Β2:  Γρυμπορούνη Νεράντζη

Β3:  Αθανασίου Παρασκευή

 

 

 ΤΑΞΗ Γ΄

Γ1 : Μαργέλλου Ανθή

Γ2: Μπαλαδήμα Αθανασία

Γ3: Αλιφέρη Πολυτίμη