Καθηγητές υπεύθυνοι τμημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

    Α1: Προκόπου Μαρία

   Α2:  Μαργέλλου Ανθή

    Α3:  Αλιφέρη Πολυτίμη

    Β1: Σκοτάδη Βασιλική 

    Β2:  Σκοτάδη Βασιλική 

   Β3:  Κυρλή Βαρβάρα  

        Γ1 :  Αγγέλου Αικατερίνη

       Γ2:   Αγγέλου Αικατερίνη

             Γ3:  Γεωργούλα Χρυσούλα