Καθηγητές υπεύθυνοι τμημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

    Α1:  Κουζελέας Ευστράτιος

    Α2:  Σκοτάδη Βασιλική

    Α3:  Κυρλή Βαρβάρα 

    Β1:  Αγγέλου Αικατερίνη

    Β2:  Μαργέλλου Ανθή

    Β3:  Γρυμπορούνη Νεράντζη

    Γι :  Γεωργούλα Χρυσούλα

    Γ2:  Αλιφέρη Πολυτίμη

    Γ3:  Προκόπου Μαρία