Λίγα λόγια για το Τμήμα Ένταξης

Λίγα λόγια για το Τμήμα Ένταξης

Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής κ.α), με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και περιβάλλοντος, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του μαθητή.

Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης είναι εξειδικευμένοι, ώστε να εφαρμόζουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα  παρέμβασης, ενώ συγχρόνως βρίσκονται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, προκειμένου να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξατομικευμένου προγράμματος, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές στο Τμήμα Ένταξης υποστηρίζονται για κάποιες ώρες εβδομαδιαία και σε ολιγομελείς ομάδες  (εντός του σχολικού ωραρίου) στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, Αρχαία Ελληνικά , Μαθηματικά, Φυσική (Ιστορία, Χημεία, Βιολογία εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος στο πρόγραμμα).  Ως εκ τούτου, ενισχύεται και η γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του Τ.Ε στο κοινό σχολικό περιβάλλον.

Οι μαθητές που πρόκειται να υποστηριχθούν στο Τμήμα Ένταξης θα πρέπει να έχουν:

- γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ ή άλλο δημόσιο πιστοποιημένο φορέα και την υπεύθυνη δήλωση γονέα

ή

$1-         μόνο την υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι επιθυμεί την υποστήριξη του
παιδιού του από τον εκπαιδευτικό Ειδικής αγωγής στο Τμήμα Ένταξης.

                                        

Attachments:
Download this file (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ..doc)ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ..doc[ ]678 kB