Παράλληλη Στήριξη-Τμήμα Ένταξης-ΕΔΕΑΥ

Στο σχολείο μας υλοποιείται το πρόγαμμα της Παράλληλης Στήριξης και λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.  

Επίσης λειτουργεί Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), που αποτελείται από Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο.

Στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, θα μπορούν παιδιά και γονείς να συνεργάζονται με τα μέλη της κάθε Πέμπτη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Οι γονείς που επιθυμούν τη συνεργασία των παιδιών τους με την Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο παρακαλούνται να ενημερώσουν τηλεφωνικά το σχολείο ώστε να τους χορηγηθεί Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής.