Παράλληλη Στήριξη-Τμήμα Ένταξης

Στο σχολείο μας υλοποιείται το πρόγαμμα της Παράλληλης Στήριξης και λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.  

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ενημερωρικά κείμενα τα οποία αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος της παράλληλης στήριξης του σχολείου μας.