Ωράριο λειτουργίας του σχολείου

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1η ΩΡΑ: 8:15-9:00 π. μ.

1ο Διάλειμμα: 9:00- 9:05 π. μ.

2η ΩΡΑ: 9:05-9:50 π. μ.

2ο Διάλειμμα: 9:50-10:00 π. μ.

3η ΩΡΑ: 10:00-10:45 π. μ.

3ο Διάλειμμα: 10:45-10:55 π. μ.

4η ΩΡΑ: 10:55-11:40 π. μ.

4ο Διάλειμμα: 11:40-11:50 μ.μ.

5η ΩΡΑ: 11:50-12:35μ.μ.

5ο Διάλειμμα: 12:35-12:45μ.μ.

6η ΩΡΑ: 12:45-13:25 μ. μ.

6ο Διάλειμμα: 13:25-13:30 μ. μ.

7η ΩΡΑ: 13:30-14:10 μ.μ.