Ενισχυτική διδασκαλία

Κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016 στο σχολείο μας λειτούργησε η ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα:

            1) Μαθηματικά

     2) Αρχαία

      3) Γλώσσα

      4) Φυσική

και 5) Χημεία

 

       Κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017 στα Μαθηματικά και στα Αρχαία.

Η αίτηση για το σχολικό έτος 2017 - 2018 επισυνάπτεται.