Σχολικός εκφοβισμός

Δράση κατά του σχολικού εκφοβισμού 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που αφορά όλη τη σχολική κοινότητα και είναι σημαντικό να δοθεί έγκαιρα η προσοχή που χρειάζεται. Στην εκδήλωσή του συμβάλλει η αλληλεπίδραση ψυχολογικών, κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών παραγόντων. Ωστόσο, το σχολείο μέσα από την εκπαίδευση στην επίλυση των συγκρούσεων μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων , οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων, ώστε οι μαθητές να εκφράζονται και να διεκδικούν με έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό τρόπο. Επιπλέον, μέσα από την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα διαφορετικότητας και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, οι μαθητές μαθαίνουν να αποδέχονται τους άλλους, αλλά και τον εαυτό τους όπως είναι και να βελτιώνουν τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους. Στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων στο σχολείο μας, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε μια σειρά δραστηριοτήτων και ενεργειών ενάντια στη βία.

Πιο συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν από Ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού για το θέμα του εκφοβισμού και έλαβαν μέρος με καλλιτεχνικές τους δημιουργίες στην 9η εκστρατεία του Χαμόγελου του Παιδιού κατά της σχολικής βίας, με σύνθημα «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ».

Επιπλέον, με τη συνεργασία και καθοδήγηση των καθηγητών τους δημιούργησαν αφίσες , κολλάζ και συνθήματα κατά του σχολικού εκφοβισμού με σκοπό στο τέλος της σχολικής χρονιάς να γίνει έκθεση των δημιουργιών αυτών στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Κάποια από αυτά τα έργα των μαθητών εκτυπώθηκαν σε σελιδοδείκτες, οι οποίοι μοιράστηκαν σε όλους τους μαθητές με στόχο να «ακουστεί» ευρύτερα το σύνθημα του σχολείου μας : «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ»

Τέλος, να αναφέρουμε ότι πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές / επιμορφωτικές συναντήσεις για το θέμα , από διάφορους αρμόδιους φορείς, τόσο για τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Παναγιώτου Αγλαΐα

Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών για το bullying

Σελιδοδείκτες 

 IMG 20220520 113347  

IMG 20220520 113358

IMG 20220520 113412

IMG 20220520 113416

IMG 20220520 113423

Δείτε όλο το υλικό που δημιούργησαν οι μαθήτριες και οι μαθητές μας και αναρτήθηκε από την ιστοσελίδα του "Χαμόγελου του Παιδιού"