Καινοτόμες δράσεις διδασκαλίας στο μάθημα της Φυσικής

Τα σταυρόλεξα Φυσικής είναι ένας πολύ διασκεδαστικός και πρωτότυπος τρόπος μάθησης ,αλλά και εμπέδωσης. Εντάσσεται στις καινοτόμες δράσεις διδασκαλίας.
Δίνοντας μία φράση, θα πρέπει ο μαθητής να τοποθετήσει οριζοντίως ή καθέτως π.χ. ένα φυσικό μέγεθος, μία μονάδα μέτρησης στο S.I., ένα σωματίδιο, ένα φυσικό φαινόμενο κ.λ.π. Έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία ξεφεύγει από τα συνηθισμένα
Την επιμέλεια των σταυρολέξων έχει η κ. Βαρβάρα Κυρλή.
 
 
 
 
 

Οι μαθητές της Α Γυμνασίου γνώρισαν με βιωματικό τρόπο τη λειτουργία του εκκρεμούς
κατασκευάζοντάς το.
Χρησιμοποίησαν απλά υλικά, όπως μία ξύλινη ή μεταλλική ράβδο, ένα νήμα, ένα μπαλάκι
από ξύλο, πλαστελίνη, μέταλλο, αλουμινόχαρτο και άλλα. Η εργασία αυτή βοήθησε πολύ τους μαθητές να οξύνουν την αντίληψή τους, να οργανώσουν την εργασία τους και να παράγουν αποτελέσματα – σχεδιασμός με δεδομένα στοιχεία.
Το γνωστικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με την εκμάθηση και μελέτη της ταλάντωσης ως
περιοδικής κίνησης και της περιόδου, δηλαδή του χρόνου, μίας πλήρους ταλάντωσης.
Επίβλεψη και επιμέλεια : κ. Βαρβάρα Κυρλή