Ώρες υποδοχής γονέων

Οι ώρες δυνατής τηλεφωνικής επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων με τους καθηγητές του σχολείου περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Παρακαλείσθε, να καλείτε τις ώρες, όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα π.χ. κα Χρονά: Τετάρτη, 3η ώρα (10:55-11:40).

Για τη διευκόλυνσή σας, παρατίθενται οι διδακτικές ώρες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

1η ΩΡΑ: 8:15-9:00 π. μ.

1ο Διάλειμμα: 9:00- 9:05 π. μ.

2η ΩΡΑ: 9:05-9:50 π. μ.

2ο Διάλειμμα: 9:50-10:00 π. μ.

3η ΩΡΑ: 10:00-10:45 π. μ.

3ο Διάλειμμα: 10:45-10:55 π. μ.

4η ΩΡΑ: 10:55-11:40 π. μ.

4ο Διάλειμμα: 11:40-11:50 μ.μ.

5η ΩΡΑ: 11:50-12:35μ.μ.

5ο Διάλειμμα: 12:35-12:45μ.μ.

6η ΩΡΑ: 12:45-13:25 μ. μ.

6ο Διάλειμμα: 13:25-13:30 μ. μ.

7η ΩΡΑ: 13:30-14:10 μ.μ.