Γ

* Συνοπτικές παρουσιάσεις εργασιών μαθητών/τριών  της Γ΄τάξης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, στο κεφ. Κοινωνικά προβλήματα.

1)  Αθλητισμός και Βία

2) Αθλητισμός και βία (2)

3) ΑΝΕΡΓΙΑ

4) ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΠΑ

5) Εξαρτησιογόνες ουσίες

6) Η Φτώχεια στις χώρες μας σήμερα

7) ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

8) ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ