Εργασίες- δημιουργίες 2015 -16

   Κατά το σχολικό  έτος  2015-2016 και στα πλαίσια του μαθήματος της

Βυζαντινής  Ιστορίας οι μαθήτριες  και  οι μαθητές   των  τμημάτων  Β2  και Β3 

συνεργάστηκαν ομαδικά  και  γνώρισαν τον  βυζαντινό  πολιτισμό  σε  ποικίλες  

 εκφάνσεις  του. Οι  παρουσιάσεις  που

ακολουθούν είναι  κάποια δείγματα από αυτές  τις  ομαδικές  εργασίες τους.

              ΥΓΡΟ ΠΥΡ

              ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

               ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

             ΙΣΤΟΡΙΑ

              ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ