Οργάνωση σχολικής ζωής

Στα συνημμένα που ακολουθούν διαβάστε το ΦΕΚ και την Υπουργική απόφαση σχετικά με τη φοίτηση και την οργάνωση της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης