Οργάνωση σχολικής ζωής

Στο συνημμένο που ακολουθεί, διαβάστε την Υπουργική απόφαση με θέμα: ¨Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης¨.