"Σχολικός Εκφοβισμός"

Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο είναι σύνθετο, ενώ στην εκδήλωσή του συμβάλλει η αλληλεπίδραση ψυχολογικών, κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών παραγόντων. Ωστόσο, το σχολείο μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων , οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων, ώστε οι μαθητές να εκφράζονται και να διεκδικούν με έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό τρόπο. Επιπλέον, μέσα από την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διαφορετικότητας οι μαθητές μαθαίνουν να αποδέχονται τους άλλους και να βελτιώνουν τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους.

Βασικός στόχος είναι η κατανόηση του δικαιώματος όλων των ατόμων για ισότιμες ευκαιρίες και η καλλιέργεια μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας.

Το σχολείο μας συμμετείχε σε διαδραστική παρέμβαση πρόληψης και ευαισθητοποίησης ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό από εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγων του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ και οι μαθητές έλαβαν μέρος με έργα τους, στη 10η Σχολική Εκστρατεία Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμό "Μίλα Τώρα".

Μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Υπεύθυνη δράσης: Αγλαϊα Παναγιώτου

Τις δημιουργίες των μαθητών μπορείτε να τις δείτε εδώ.