Σχολικός Επαγγ. Προσανατολισμός

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΕΠ

1.      Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού  ( ΚΕΣΥΠ) Περιστερίου

http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr

2.      Eθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (για επαγγελματικά περιγράμματα)

www.eoppep.gr

3.      Οργανισμός απασχόλησης Εργατικού δυναμικού

www.oaed.gr

4.      Oργανισμός Τουριστικών Επαγγελμάτων

www.otek.edu.gr

5.      Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θράκης ( για μεταπτυχιακά)

career.duth.gr

6.      Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

www.iky.gr

7.      Παρατηρητήριο για την απασχόληση

www.paep.org.gr

8.      Οδηγός Σπουδών Γενικού Λυκείου

http://myfiles.sch.gr/server/get/d3e21236b71f3451fb54bf35602bfd2f7

9.      Οδηγός Σπουδών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

http://myfiles.sch.gr/server/get/de1e9e70738244cec89929a6683268ed3

10.  Oδηγός Σπουδών για την Ανώτατη Εκπαίδευση, για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

http://myfiles.sch.gr/server/get/daa742fd52a8d487abc8ce866762c4eed

11.  Oδηγός Σπουδών για την Ανώτατη Εκπαίδευση, για τους μαθητές

των Επαγγελματικών Λυκείων

http://myfiles.sch.gr/server/get/d56fe2dca5b2d4792ae1d930231861110