Η διαχείριση των κρίσεων στην οικογένεια και τη σχολική κοινότητα

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:30, εισήγηση από την Δήμητρα Σκούφη - Κατσιδονιώτη (MSC, Σύμβουλος Ομάδων και οργανισμών, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχοθεραπεύτρια) και την Ελένη Πολυχρονοπούλου (Εκπαιδευτικός, Συνθετική ψυχοθεραπεύτρια), με θέμα: 

"Η διαχείριση των κρίσεων στην οικογένεια

και τη σχολική κοινότητα"

Τι είναι λοιπόν Κρίση, πως αντιμετωπίζεται; Ο ρόλος των ομάδων, τρόποι προσέγγισης και διαμεσολάβησης για την επίλυσή τους σε επίπεδο οικογένειας και σχολείου. Ο ρόλος του γονέα και του εκπαιδευτικού, η συνεργασία και η ανοικτή επικοινωνία.