Β΄ τάξη 17-18

 

1) Οι μαθητές του Β2 τμήματος , στην Αρχαία ελληνική Γλώσσα, ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν με επιτυχία μια ερευνητική- διαθεματική  εργασία, της Δεύτερης ενότητας του βιβλίου τους.

Το θέμα της εργασίας ήταν: «Ιστορικές προσωπικότητες ( Έλληνες  και ξένοι ) που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εποχή τους και κατάφεραν με το έργο τους να επηρεάσουν τις  ιστορικές εξελίξεις στην πατρίδα τους ή παγκοσμίως.»

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποιες από τις εργασίες των μαθητών μας τους οποίους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. 

 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

 Ο Ιουστινιανός και το έργο του

 

2)  Οι μαθητές/τριες του τμήματος B2 εμπνέονται από το πολιτικό κείμενο του Ξενοφώντα της 7ης Ενότητας του βιβλίου «Ένας στοργικός ηγέτης» και από το παράλληλο κείμενο ?Αρχή άνδρα δείκνυσι?( ποίημα). Επιχειρούν να αναλύσουν τα ιδεολογικά στοιχεία των κειμένων, κάνοντας ταυτόχρονα μια επιτυχημένη αναγωγή στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (πολιτική, κοινωνική ,πνευματική κλπ) της χώρας μας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες, κυρίως, δεκαετίες.

Εξουσιαστικά παιχνίδια

Ολιγαρχια - Δημοκρατία

ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ