Διεύθυνση

 Διευθύντρια:

 Χρονά-Τζώρτζη Μαρία

Φιλόλογος 

 

Υποδιευθύντρια:

Μπεμπένη Μαρία

Μαθηματικός

 

Α/Α

          Διατελέσαντες Διευθυντές από το 1982

1

                                               Σίμα Χρυσή

2

Τσαφαράς Κωνσταντίνος

3

Παγανού Αναστασία

4

Παπαδονικολάκη Πόπη

5

Γιωτάκης Παναγιώτης

6

Καρβούνης Κωνσταντίνος

7

Μπιτσιτέ Βάια