Υποστηρικτές

Γονείς που με εθελοντική εργασία βοήθησαν στη βελτίωση των χώρων του σχολικού κτηρίου:

κ. Δημήτριος Γονιδάκης

κ. Κωνσταντίνος Κοντογιάννης

κ. Ιωάννης Κύρούσης και

κ. Άγγελος Πολάτος