Πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

επισυνάπτουμε το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Έχουν αναρτηθεί στο ίδιο πρόγραμμα και οι ώρες επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με γονείς & κηδεμόνες.