ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

Επισκεφτείτε το σύνδεσμο "blogs.sch.gr/vastsielou/ostern-πάσχα/",

όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα πασχαλινά ήθη και έθιμα της Γερμανίας

Attachments:
Download this file (A Γυμνασιου 6.docx)A Γυμνασιου 6.docx[ ]20 kB
Download this file (AΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις070420.docx)AΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις070420.docx[ ]28 kB
Download this file (AΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις300320.docx)AΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις300320.docx[ ]22 kB
Download this file (BΓυμνασιουΑσκήσεις120520.docx)BΓυμνασιουΑσκήσεις120520.docx[ ]24 kB
Download this file (BΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις070420.docx)BΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις070420.docx[ ]26 kB
Download this file (ΑΓυμνασίουΑσκήσεις05052020.docx)ΑΓυμνασίουΑσκήσεις05052020.docx[ ]26 kB
Download this file (ΑΓυμνασίουΑσκήσεις120520.docx)ΑΓυμνασίουΑσκήσεις120520.docx[ ]32 kB
Download this file (ΑΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις1οΜέρος280420.docx)ΑΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις1οΜέρος280420.docx[ ]15 kB
Download this file (ΑΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις2οΜέρος280420.pdf)ΑΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις2οΜέρος280420.pdf[ ]405 kB
Download this file (Β Γυμνασιου 6.docx)Β Γυμνασιου 6.docx[ ]29 kB
Download this file (ΒΓυμνασίουΑσκήσεις050520.docx)ΒΓυμνασίουΑσκήσεις050520.docx[ ]28 kB
Download this file (ΒΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις1οΜέρος280420.docx)ΒΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις1οΜέρος280420.docx[ ]14 kB
Download this file (ΒΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις2οΜέρος280420.pdf)ΒΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις2οΜέρος280420.pdf[ ]361 kB
Download this file (ΒΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις300320.docx)ΒΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις300320.docx[ ]21 kB
Download this file (Γ ' Γυμνασίου 6.pdf)Γ ' Γυμνασίου 6.pdf[ ]796 kB
Download this file (Γ' Γυμνασίου 6 (2).pdf)Γ' Γυμνασίου 6 (2).pdf[ ]583 kB
Download this file (ΓΓυμνασίουΑσκήσεις050520.docx)ΓΓυμνασίουΑσκήσεις050520.docx[ ]26 kB
Download this file (ΓΓυμνασίουΑσκήσεις120520.docx)ΓΓυμνασίουΑσκήσεις120520.docx[ ]23 kB
Download this file (ΓΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις070420.docx)ΓΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις070420.docx[ ]29 kB
Download this file (ΓΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις280420.docx)ΓΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις280420.docx[ ]27 kB
Download this file (ΓΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις300320.docx)ΓΓυμνασίουΕπαναληπτικέςΑσκήσεις300320.docx[ ]17 kB
Download this file (ΠΑΣΧ. ΕΘΙΜΑ (1).pdf)ΠΑΣΧ. ΕΘΙΜΑ (1).pdf[ ]595 kB
Download this file (ΠΑΣΧ. ΕΘΙΜΑ (2).pdf)ΠΑΣΧ. ΕΘΙΜΑ (2).pdf[ ]693 kB