Το στρες ,οι επιπτώσεις του στη ζωή μας και οι τρόποι αντιμετώπισης του

Το θέμα που απασχόλησε τα παιδιά του Α1, ήταν:

« το στρες ,οι επιπτώσεις του στη ζωή μας και οι τρόποι αντιμετώπισης του».

Οι μαθήτριες του τμήματος σκηνοθέτησαν ένα δρώμενο σχετικό με το θέμα τους.

Δείτε το  βίντεο (1)

βίντεο (2)