Η γυναίκα στην αρχαιότητα και η παραβίαση των δικαιωμάτων της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο

Στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, οι μαθητές του Β2, ασχολήθηκαν με τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα και την κακοποίηση της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο.

Παρουσιάζουμε κάποιες από τις εργασίες τους.

ΑΡΧΑΙΑ

Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 1

Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ