Ανεργία και Τροχαία ατυχήματα

Επισυνάπτονται εργασίες μαθητών/τριων της Γ¨ τάξης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας και στις οποίες διερευνήθηκαν  σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.