(α) Διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων σε σχέση με την υγεία τους (β) Η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο-ομοιότητες και διαφορές με τη θέση της σήμερα (γ) Διαφορετικότητα και ισότητα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι

(α) Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας τα τμήματα Α2 και Α3 ασχολήθηκαν με την διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων. Το υλικό με το οποίο προσέγγισαν το θέμα είναι το ακόλουθο:

Link: https://youtu.be/gcGroRw_BgA

(β) Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας τα τμήματα Β1 και Β3 ασχολήθηκαν με τον ρόλο της γυναίκας στη βυζαντινή εποχή και επιχείρησαν μία σύγκριση με το ρόλο της σήμερα. Ακολουθεί μία ενδεικτική εργασία μαθητών.

(γ) Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας το τμήμα Γ3 ασχολήθηκε με την έννοια του ρατσισμού και επικεντρώθηκε στο πόσο αυτός μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά μας. Έναυσμα της συζήτησης ? προβληματισμού αποτέλεσαν οι παρακάτω προβολές:

Links: https://youtu.be/amH5y8TIJJo

           https://youtu.be/i_bztY6jUA4

         https://youtu.be/VTiFJNL_HGQ

         https://youtu.be/HwiIetg9u88

Επισυνάπτεται σχετική εργασία.