Ψηφιακό σχολείο

Όλα τα σχολικά βιβλία είναι πλέον διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή από τον ιστοχώρο του Ψηφιακού Σχολείου (http://dschool.edu.gr/)

Μπορείτε να δείτε το υλικό ανά τάξη, ανά μάθημα ή συνολικά πατώντας εδώ: http://ebooks.edu.gr/2013/

Τα βιβλία διατίθενται είτε σε απλή (.pdf και .html) είτε σε εμπλουτισμένη μορφή (εμπλουτισμένα.html), η οποία περιέχει επιπλέον διδακτικό υλικό και δραστηριότητες.

Αρκετό επιπλέον υλικό και δραστηριότητες ανά μάθημα ή θεματική ενότητα διατίθενται επίσης για όλες τις τάξεις από το Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/lor/)