Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων και ενισχυτικής Ιουνίου

Επισυνάπτονται παρακάτω το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων Ιουνίου και το πρόγραμμα της υποστηρικτικής διδασκαλίας.