Ενισχυτική Διδασκαλία

Με τη δημοσίευση της υπ’ αρίθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017» ξεκινάει η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017.

Επισυνάπτεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων.