Εγγραφή σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές

 

Επισυνάπτονται:

(1) οδηγίες για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής

 (2) υπεύθυνη δήλωση και 

(3) Εγκύκλιος Ηλεκτρονικών Εγγραφών ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΠΕΠΑΛ 2021-22