Εγγραφή σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ

Επισυνάπτονται:     

1) Διευκρινίσεις σχετικά με τη με αρ. 67181/ΓΔ4/27-4-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή σε ΓΕ.Λ.

2) Εγκύκλιος του Υ.Π.Π.Ε.Θ. για την εγγραφή σε ΕΠΑ.Λ.

και οδηγίες εφαρμογής εγγραφών.

3) Πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές δυνατότητες που παρέχονται στους μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ. (ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑ.Λ.)