Αρωματικά φυτά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αρωματικά φυτά

Ο καθηγητής του σχολείου μας Μαυρογένης Κωνσταντίνος κατά το  σχολικό έτος 2014-15 διεκπεραίωσε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα : Αρωματικά φυτά.  Εργασία των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: Αρωματικά φυτά

Βιντεάκι που έφτιαξαν τα παιδιά:   Φύση και Αρχαίος Πολιτισμός